+۹۹
محققان پسا دکتری

+۹۹
ارتباط با صنعت

+۹۹
فضاهای تحقیقاتی

۹۹+
آزمایشگاه‌های پژوهشی

به سایت دفتر فناوری و تعاملات صنعتی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران خوش آمدید.

دفتر ارتباط با صنعت نقش مهم و موثر در پر کردن شکاف موجود میان رشته مهندسی شیمی و صنایع مرتبط و نزدیک کردن آنها به یکدیگر ایفا می کند و از این طریق به ارتقاء سطح علمی و فن آوری جامعه کمک می نماید. این دفتر با هدف شناسایی نیازهای فنی صنایع شیمی ، پتروشیمی و نفت و گاز ……. کشور و برنامه ریزی و اجرای طرحهای تحقیقاتی مرتبط و متناسب با نیازها و ایجاد بستر لازم در امر بهره گیری دانشکده و صنایع از امکانات یکدیگر تشکیل شده است.

اهم فعالیتهای این دفتر به شرح زیر می باشد:

– امور مربوط به بازدیدهای علمی دانشجویان از مراکز صنعتی

– امور مربوط به  دانش آموختگان

–  امور مربوط  به موزه و نمایشگاه دانشکده

– در صورت نیاز عقد تفاهم نامه همکاریهای آموزشی، پژوهشی با صنایع

مدیر فناوری و تعاملات صنعتی
دانشکده مهندسی

اخبار و اطلاعیه‌ برای این بخش تعریف نشده است.

میزخدمت فناوری

برای اطلاع از آیین نامه های مرتبط با  فرصت مطالعاتی داخل کشور اعضا هیات‌علمی در واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری به وبسایت  معاونت پژوهش و فناوری در بخش مستندات/آیین نامه ها و مصوبات، سپس در قسمت فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی  یا اینجا مراجعه نمایید.

هم چنین برای اطلاعات بیش تر با کارشناس مربوطه در معاونت پژوهش و فناوری در دانشگاه علم و صنعت تماس حاصل نمایید.

نام کارشناس : معصومه حیدری دستجردی

شماره تلفن :۷۷۲۴۰۴۴۹ داخلی:۲۳۶۹

ایمیل: Heidarim@iust.ac.ir

نشانی : میدان رسالت – خیابان هنگام – دانشگاه علم و صنعت ایران – درب جنوبی دانشگاه  – پژوهشکده خودرو -طبقه اول – معاونت پژوهش و فناوری – دفتر امور پژوهش

برای اطلاع از آیین نامه های مرتبط با  فرصت مطالعاتی داخل کشور اعضا هیات‌علمی دانشگاه در صنعت به وبسایت  معاونت پژوهش و فناوری در بخش مستندات/آیین نامه ها و مصوبات، سپس در قسمت فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی  یا اینجا مراجعه نمایید.

هم چنین برای اطلاعات بیش تر با کارشناس مربوطه در معاونت پژوهش و فناوری در دانشگاه علم و صنعت تماس حاصل نمایید.

نام کارشناس : معصومه حیدری دستجردی

شماره تلفن :۷۷۲۴۰۴۴۹ داخلی:۲۳۶۹

ایمیل: Heidarim@iust.ac.ir

نشانی : میدان رسالت – خیابان هنگام – دانشگاه علم و صنعت ایران – درب جنوبی دانشگاه  – پژوهشکده خودرو -طبقه اول – معاونت پژوهش و فناوری – دفتر امور پژوهش

برای اطلاع از آیین نامه های مرتبط با  فرصت مطالعاتی اعضا هیات‌علمی به وبسایت  معاونت پژوهش و فناوری در بخش مستندات/آیین نامه ها و مصوبات، سپس در قسمت فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی یا اینجا  مراجعه نمایید.

هم چنین برای اطلاعات بیش تر با کارشناس مربوطه در معاونت پژوهش و فناوری در دانشگاه علم و صنعت تماس حاصل نمایید.

نام کارشناس : معصومه حیدری دستجردی

شماره تلفن :۷۷۲۴۰۴۴۹ داخلی:۲۳۶۹

ایمیل: Heidarim@iust.ac.ir

نشانی : میدان رسالت – خیابان هنگام – دانشگاه علم و صنعت ایران – درب جنوبی دانشگاه  – پژوهشکده خودرو -طبقه اول – معاونت پژوهش و فناوری – دفتر امور پژوهش

keyboard_arrow_up